Anar
Mans envoltant un llum

Agenda d'activitats

CONSULTES PUNTUALS TERAPèUTIQUES


Solucions a dificultats
puntuals en un format
flexible i adaptable
Lloc: A Barcelona i GironaEl servei de Consultes Puntuals Terapèutiques, ofereix un espai en el qual poder resoldre les situacions personals problemàtiques dins d'un format flexible, adaptable i sense compromisos.

Aquesta modalitat permet treballar i trobar solucions a aspectes específics de la situació present, evidentment sense aprofundir tant com es podría fer en un procés terapèutic prolongat, més apropiat quan les dificultats són de llarga durada o els aspectes clau de la problemàtica personal són menys accessibles o més antics.

Les consultes puntuals poden ajudar quan el motiu de consulta és present o recent i no es troba vinculat a temes emocionals o formes de comportament més profundes o arrelades.

La modalitat de consultes puntuals facilita fer ús del servei quan es necessiti i escollir la durada de la sessio que es desitgi.

La forma d'utilitzar aquest servei s'estructura en blocs de 45 min, podent fer ús de fins a 3 blocs per sessió.

Servei a Barcelona i Girona