Sessions puntuals de teràpia, una opció més.

Solucions a dificultterapiaats puntuals en un format flexible i adaptable

El servei de Sessions Puntuals de Teràpia, ofereix un espai en el qual poder resoldre situacions personals problemàtiques dins d’un format flexible, adaptable i sense compromisos.

Aquesta modalitat permet treballar i trobar solucions a aspectes específics de la situació present, evidentment sense aprofundir tant com es podria fer en un procés terapèutic continuat, més apropiat quan les dificultats són de llarga durada o els aspectes clau de la problemàtica personal són menys accessibles o més antics.

Les consultes puntuals poden ajudar quan el motiu de consulta és present o recent i no es troba vinculat exclusivament a temes emocionals o formes de comportament més profundes o arrelades.

La modalitat de consultes puntuals facilita fer ús del servei quan es necessiti i escollir la durada de la sessió que es desitgi.

La forma d’utilitzar aquest servei s’estructura en blocs de 45 min, podent fer ús de fins a 3 blocs per sessió.

Informació i inscripcions

Bookmark the permalink.