Que ofereixo?

Ofereixo un ampli ventall de possibil.litats per iniciar el teu o el vostre proces de renovació personal.

Atenció Individual

Atenció a parelles

Sessions puntuals o esporàdiques.

Cursos i tallers

Grups de creixement personal