Manifestacions de la dependència emocional

Com ja hem indicat, es defineix la dependència emocional com un patró crònic de demandes afectives frustrades, que busquen desesperadament satisfer-se mitjançant relacions interpersonals estretes. No obstant això, com exposarem més endavant, aquesta recerca està destinada al fracàs, o, en el millor dels casos, a l’assoliment d’un equilibri precari.

A continuació enumerarem les seves característiques, classificades en diferents àrees:

Àrea de les relacions de parella:

 • Necessitat excessiva, desig de proximitat constant cap a l’altre i ansietat per separació
 • Desitjos d’exclusivitat i d’atenció constant en la relació. Gelosia.
 • Prioritat i centralitat de la parella per sobre de qualsevol altra cosa.
 • Idealització de l’objecte de dependència, en aquest cas la parella.
 • Historial de relacions de parella desequilibrades, basades en esquemes de submissió i subordinació.
 • Por irracional: a la ruptura, al deteriorament de la relació, a l’abandonament…
 • Assumir el sistema de creences de la parella.
 • Justificació i minimització dels comportaments de la parella.

Àrea de les relacions amb l’entorn interpersonal:

 • Desig d’exclusivitat vers altres persones significatives
 • Necessitat exagerada d’agradar i d’aprovació dels altres.
 • Dèficit d’habilitats socials

Àrea d’estat anímic:

 • Presenten baixa autoestima
 • Por o intolerància a la solitud
 • Estat d’ànim negatiu caracteritzat per la tristesa.

Evidentment, no són necessàries totes les característiques assenyalades per poder considerar a una persona depenent emocional, amb algunes d’elles ja és podrà considerar com a tal, i com més en tingui, tant en quantitat com en qualitat, major grau de dependència es podrà considerar que pateix.

Aviat, en futures entrades al blog, anirem descobrint quines solucions se li pot donar a aquesta problemàtica que afecta a tantes persones.

 

 

Bookmark the permalink.