Anar
Mans agafant fang

grups de creixement personal

"La percepció que tenim de l'altre aporta més  
informació sobre el nostre propi inconscient  
que sobre l'altre."  

(Annie Marquier)
 

El grup de creixement personal es un espai segur on cadascú pot aprofundir en la seva personalitat, les seves emocions, el seu estat afectiu, en les formes d’interactuar amb els altres i a desenvolupar las seves potencialitats humanes, de vegades frenades pels conflictes interns, que es manifesten tant a nivell individual com en la relació amb els demés.

El grup ofereix un espai on poder expressar, a partir del respecte i el contacte amb els altres, les pròpies idees, sentiments i necessitats, facilitant amb la presencia dels companys, trobar un mirall que pot ajudar a conèixer-se mes profundament, i a reforçar l'autoconfiança, facilitant d'aquesta manera , el propi procés de renovació, autorrealització i creixement personal.


QUE FACILITA UN GRUP DE CREIXEMENT PERSONAL?

 • Aprendre a contactar i reconèixer les propies necessitats com a primer pas per a satisfer-les
 • Detectar les  potencialitats i les limitacions
 • Connectar amb el  cos i les  emocions
 • Elevar el  nivell de consciència, per reconèixer les creences i pensaments limitants cap a un mateix i cap al mon exterior.
 • Reconèixer i relacionar-te de forma plena i satisfactòria amb els propis sentiments.
 • Portar a la consciència tot allò que s'és, legitimant-ho i gaudint-ne d’aquesta experiència
 • Millorar les habilitats socials, aprendre a moure's con més eficàcia per aconseguir el que realment es desitja.
 • Gestionar el dolor, eliminar símptomes molestos de depressió, ansietat, frustració, etc.
 • Donar un major sentit a la vida y, en definitiva, sentir-se més viu i real
 • Conèixer-se tant a un mateix, com als seus propis límits, el que et permetrà gaudir d’una millor qualitat de vida

COM HO FEM?

La forma de treball esta basada en la practica grupal com a espai de creixement personal i desde un aprenentatge vivencial, donant especial importància a l’experiència present del “aquí i ara”.

A traves d’experiències practiques, totes elles basades en les tècniques de la Teràpia Gestalt, la Teràpia Sistèmica, els Somnis, el Teatre, l’Enneagrama i la PNL, i utilitzant jocs, exercicis vivencials, dinàmiques de grup, meditacions i relaxacions guiades, expressió corporal, psicodrama, etc., la persona treballa per trobar-se genuïnament amb ella, i en la interacció amb els altres podem descobrir qui es i quins son els seus bloquejos tan a nivell físic, com a nivell mental, emocional i espiritual.


QUE TROBARÀS EN UN GRUP DE CREIXEMENT PERSONAL?

 • Un entorn per aprendre, conèixer-te i créixer com a ésser humà
 • Un espai íntim i segur on podràs comunicar-te i expressar-te lliurement.
 • Un lloc per a compartir des del respecte i el no judici la teva situació vital, les teves vivències, sentiments o qualsevol tema o dificultat que et generi conflicte.
 • Un espai on trobaràs acompanyament i suport en les teves dificultats
 • Una oportunitat d’aprenentatge i enriquiment personal que et brinda l’experiència dels altres.
 • Un espai per relacionar-te de igual a igual, divertir-te i conèixer persones amb les teves mateixes inquietuds
 • Una oportunitat per gaudir d’una nova experiència.